Tämän päivän aukioloajat: Suljettu
 • LIIKKEET
  • Kaikki liikkeet
  • Prisman puolen liikkeet
  • Pohjakartat
  • Uutuudet
fi
 • en

Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä


Kiinteistö Oy Jyväskylän Seppä

Y-tunnus 2647398-1

Kauppakeskus Seppä

Ahjokatu 3-5,40320 Jyväskylä

seppa@kauppakeskusseppa.fi


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Mikko Seppälä

Kauppakeskusjohtaja

mikko.seppala@colliers.com


3. Rekisterin nimi


Markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus


Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esimerkiksi suora-markkinointi) ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi).


Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään kauppakeskuksen asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista ja ylläpitämistä, suoramarkkinointia, mainonnan kohdentamista, etämyyntiä, asiakasyhteydenpitoa, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä kauppakeskuksen käyttö- ja kävijätottumusten seurantaa ja analysointia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin sekä kauppakeskuksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Postinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys ja asema
 • Syntymäaika
 • Matkapuhelinoperaattori
 • Matkapuhelinmalli
 • Ammatti
 • Tunnistetiedot kuten salasana (GSM-numero) ja käyttäjätunnus
 • Palvelun käytön päättymistiedot
 • Kiinnostuksen kohteet markkinoinnin profilointiin
 • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti kauppakeskuksen asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internet-palvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla.


Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä kauppakeskuksen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse.


Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointi-kohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotietojärjestelmää tai muuta julkista rekisteriä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille EU:n alueella sijaitseville tahoille, kuten esimerkiksi kauppakeskuksen yhteistyökumppaneille ja rekisteröidyn mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yrityksille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista sekä viranomaisille.


Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai kauppakeskuksen ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.


8. Tietojen poistaminen


Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin sisältämien tietojen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.


10. Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.


Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat tiedot. Rekisterin-pitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun rekisteröity on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän aikaa kuin yksi vuosi.


11. Google reCAPTCHA

Riittävän tietoturvan varmistamiseksi käytämme tietyissä tapauksissa lomakkeiden täyttämisessä Google Inc:n tarjoamaa reCAPTCHA-palvelua.

 

Palvelun käytön oikeusperusteena on GDPR:n artikla 6, Käsittelyn lainmukaisuus, koska käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi. reCAPTCHA pyrkii estämään robottien ei-toivottujen toimintojen riskiä. Sen tarkoitus on suojata verkkosivustoja robottilähtöiseltä väärinkäytöltä ja petokselta.

 

reCAPTCHA-palvelua käytetään ensisijaisesti määrittämään, onko lähetyksen tehnyt luonnollinen henkilö vai onko se mekaanisen ja automatisoidun käsittelyn tuottama väärinkäyttö. Tätä varten reCAPTCHA analysoi verkkosivustolla kävijän käyttäytymistä erilaisten toimintojen avulla. Tämä analyysi käynnistyy automaattisesti heti, kun verkkosivustolla kävijä avaa verkkosivuston. reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja analysointia varten (esimerkiksi IP-osoite, laite- ja sovellustiedot, vierailijan verkkosivustolla viettämä aika ja käyttäjän hiirellä suorittamat liikkeet). Analyysin aikana tallennetut tiedot välitetään Googlelle, ja niitä voidaan jakaa myös muille kolmansille osapuolille.

 

Palvelu lähettää IP-osoitteen ja muita Googlen reCAPTCHA-palvelua varten tarvitsemia tietoja Googlelle. Palvelun tarjoaa Google Ireland, eikä siihen liity tietojen siirtoa ETA:n ulkopuolelle.

 

Selaimestasi reCAPTCHA-prosessissa lähetettyä IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin, ellet ole kirjautunut Google-tilillesi, kun käytät reCAPTCHA-toimintoa. Palveluun sovelletaan Google Inc.:n erillisiä tietosuojakäytäntöjä. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä on osoitteessa http://www.google.de/intl/de/privacy tai https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/